March 31, ನರಕಾಸುರ ವಧೆ – ಸಂಜೆ ಗಂ- 6.00 ರಿಂದ


ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಂಕಣಾಜೆ
ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಚೇಳಾಯರು
ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಯಾರು ದೇವೇಂದ್ರ
ಪ್ರದೀಪ್ ಬಲ
ರತನ್ ಬಲ
ಹರಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎಡನೀರು ನರಕಾಸುರ
ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ ನಾರದ
ಸಂತೋಷ್ ಮಾನ್ಯ ಮುರಾಸುರ
ಗಣೇಶ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಲ
ಸುನಿಲ್ ಕಾಣಿಯೂರು ಬಲ
ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಕ್ಕ ಸತ್ಯಭಾಮೆ
ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ ದೂತ