ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 2018


ತಾ. 13-04-2018 ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ : ಪ್ರಾತಃಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪಂಚಗವ್ಯ, ಪುಣ್ಯಾಹ, ದೇವನಾಂದಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕೂರ್ಚ ಹೋಮ,ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಚಪ್ಪರ, ತೋರಣಪೂಜೆ, ಗೋ, ಅಶ್ವ, ಗಜಪೂಜೆ, ಗಂಗಾವರುಣ ಪೂಜೆ, ಮೃತ್ತಿಕಾಹರಣ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ.
ಸಂಜೆ : ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ಮಹಾ ರಂಗಪೂಜೆ, ಬಲಿ.
ತಾ. 14-04-2018 ಶನಿವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ : ಪ್ರಾತಃಪೂಜೆ, ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಮೂಲಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಾಂಗಣದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರಿಸುವುದು, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ. ಗಂಟೆ 9.00ಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ನವಕಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಬಲಿ.
ಸಂಜೆ : ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ನಿತ್ಯ ರಂಗಪೂಜೆ, ಬಲಿ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ
ತಾ. 15-04-2018 ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ : ಪ್ರಾತಃಬಲಿ, ಪ್ರಾತಃಪೂಜೆ, ನವಕಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಬಲಿ.
ಸಂಜೆ : ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ನಿತ್ಯ ರಂಗಪೂಜೆ, ಬಲಿ, ಹೊಯಿಗೆಗುಡ್ಡೆ ಸವಾರಿ
ತಾ. 16-04-2018 ಸೋಮವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ : ಪ್ರಾತಃಬಲಿ, ಪ್ರಾತಃಪೂಜೆ, ನವಕಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಬಲಿ.
ಸಂಜೆ : ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ನ್ರಿತ್ಯರಂಗಪೂಜೆ, ಬಲಿ, ಪಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸವಾರಿ.
ತಾ. 17-04-2018 ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ : ಪ್ರಾತಃಬಲಿ, ಪ್ರಾತಃಪೂಜೆ, ನವಕಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಬಲಿ.
ಸಂಜೆ : ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ಮಹಾರಂಗ ಪೂಜೆ, ಬಲಿ, ಬಾಕಿಮಾರು ದೀಪ, ಕೆರೆದೀಪ.
ತಾ. 18-04-2018 ಬುಧವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ : ಪ್ರಾತಃಬಲಿ, ಪ್ರಾತಃಪೂಜೆ, ನವಕಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ, ಗಂಟೆ 10-30ಕ್ಕೆ ರಥಾರೋಹಣ,
ಸಂಜೆ : ಗಂಟೆ 7-00ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ, ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ನಿತ್ಯ ರಂಗಪೂಜೆ, ಬಲಿ,ಶಯನೋತ್ಸವ.
ತಾ. 19-04-2018 ಗುರುವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ : ಗಂಟೆ 6-17 ಕವಾಟೋದ್ಘಾಟನೆ, ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ, ನಿತ್ಯ ಬಲಿ,  ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಬಲಿ, ಪಲ್ಲಪೂಜೆ, ಮಹಾಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ.
ಸಂಜೆ : ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ನಿತ್ಯ ರಂಗಪೂಜೆ, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ, ಅವಭೃತೋತ್ಸವ, ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ.